Zarząd Kaszubskiego Związku Wędkarskiego „Mòrénka” informuje, iż w dniu 30 maja 2019 r. podjęto uchwały w sprawie dalszej organizacji zawodów wędkarskich na rok 2019:
-odwołano Mistrzostwa Związku, pozostawiając w tym terminie zawody towarzyskie o Puchar Meringów,
-zniesiono klasyfikację Grand Grand Prix „Wędkarz Roku 2019” ze względu na niewystarczającą ilość zawodów do rozegrania (3).