W dniu 15 stycznia (niedziela) 2012 roku o godz. 13.30 w Publicznym Gimnazjum w Nowej Karczmie odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Wędkarskiego Kormoran. Zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w tych obradach.
Przypominamy ponadto, że każdy członek, który z dniem 01 stycznia 2012 roku zamierza wędkować na wodach użytkowanych przez Towarzystwo musi mieć opłacone składkę członkowską (70 PLN) w przypadku Jeziora Lubańskiego i wykupione zezwolenie (10 PLN) w przypadku Jeziora Grabowskiego. Składki przyjmuje wyłącznie Skarbnik Mirosław Puzdrowski (Tel. 660 819 155), który fakt uiszczenia potwierdza w legitymacji członkowskiej. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy o Rybactwie Śródlądowym za uprawnianie amatorskiego połowu ryb bez zezwolenia grozi kara grzywny do 500 PLN. Ponadto taka osoba zostanie wykluczona z Towarzystwa.

Poprawiony ( wtorek, 17 kwietnia 2012 20:10 )