Uchwała Nr 2/2010 WZC - członkowie Związku, którzy ukończyli 70 rok życia zostają zwolnieni z uiszczania składki członkowskiej. Osoby wstępujące do Związku niezależnie od ukończonych lat (za wyjątkiem kobiet, kadetów, młodzieży szkolnej i studentów studiów dziennych do 25 roku życia) uiszczają pełne opłaty.

Uchwała Nr 11/2010 Zarządu - wprowadza się zakaz wprowadzania do jeziora ?Lubańskiego? w Nowej Karczmie obcych gatunków ryb ( gatunków uznanego za nierodzime) takich jak : pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, amur biały, tołpyga biała, tołpyga pstra, karp, karaś srebrzysty (Japończyk), bas wielkogębowy, golec zwyczajny (odmiana palii jeziorowej).

Uchwała Nr 1/2012 WZC - wprowadza się z dniem 15 stycznia 2012 roku zniesienie wymiaru ochronnego na płoć.

Uchwała Nr 2/2012 WZC ? zakaz stosowania na żywca karasia oraz ryb niepochodzących z Jeziora Lubańskiego w tym również ze zbiornika wodnego użytkowanego przez Związek, a umiejscowionego po przeciwnej stronie drogi asfaltowej przy posesji Anny Barton.

Uchwała Nr 3/2012 WZC - wprowadza się z dniem 15 stycznia 2012 roku zwiększenie wymiaru ochronnego na okonia do 18 cm.

Uchwała Nr 2/2011 WZC - ryby spokojnego żeru takie jak karp i amur, których masa przekroczy 5 kg należy z należną ostrożnością wypuścić z powrotem do łowiska.

Uchwała Nr 1/2013 WZC - wprowadza się z dniem 13 stycznia 2013 roku obowiązek powiadamiania Gospodarza Zarządu o wędkowaniu w porze nocnej. Sposób powiadamiania w dowolnej formie np. poprzez wiadomość tekstową SMS, telefonicznie lub osobiście.

Uchwała Nr 4/2013 WZC - postanawia się obniżyć dla kobiet składkę członkowską i opłatę wpisowego o 50 % (pięćdziesiąt procent)

Obowiązujące opłaty:

Wpisowe ? 200 zł

Składka członkowska ? 80 zł

Kobiety, kadeci, młodzież szkolna i studenci do 25 roku życia ? 50 % zniżki.


Poprawiony ( czwartek, 20 kwietnia 2017 06:40 )