ZARZĄD ZWIĄZKU:

Wiesław Troka - Prezes: Tel. 609 883 017
Robert Dera.-.Wiceprezes d/s Sportu i Ochrony Wód: Tel. 600 310 818
Daniel Olszewski-Sekretarz: Tel. 506 187 860
Patryk Urban - Skarbnik: Tel. 881 486 765
Zbigniew Jakusz - Gospodarz: Tel. 665 127 180
Mariusz Różański - Członek Zarządu
Janusz Przytarski - Członek Zarządu
Mirosław Sominka - Członek Zarządu
Lesław Cymer - Członek Zarządu
Oskar Czarnowski - Członek Zarządu
Zbigniew Soniewicki - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Zbigniew Mach- Przewodniczący
Władysław Formela - Sekretarz
Ludwik Plichta - Członek

SĄD ORGANIZACYJNY:

Maciej Nadolny
- Przewodniczący
Waldemar Konkol - Z-ca przewodniczącego
Roman Blok - Sekretarz
Wiesław Chocha - Członek
Krzysztof Stolc - Członek

RZECZNIK DYSCYPLINARNY - Oskar Czarnowski

Poprawiony ( piątek, 18 grudnia 2020 12:20 )