Zarząd Kaszubskiego Związku Wędkarskiego Morénka informuje, iż zapisy do Związku i wszelkie formalności z tym związane prowadzi Sekretarz Tomasz Urban oraz Skarbnik Patryk Urban (tel. 881 486 765). Przypomina się, iż każdy wędkarz, który z dniem 01 stycznia danego roku zamierza wędkować na naszym jeziorze musi mieć opłaconą składkę członkowską ( 110 złotych). Składki członkowskie zgodnie z Regulaminem należy uiścić do końca kwietnia danego roku. Nieopłacenie składki w terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy członków.

Składki należy wpłacać u Skarbnika Patryka Urbana

ZASADY CZŁONKOSTWA

1. Posiadać kartę wędkarską, który to dokument uprawnia
....do uprawiania amatorskiego połowu ryb;

2. Mieć ukończone 14 lat;

3. Młodzież do 16 lat musi dodatkowo dostarczyć pisemne oświadczenie
....prawnego opiekuna zezwalające na wstąpienie do Związku;

4. Wypełnić deklarację;

5. Uzyskać potwierdzenie na deklaracji przez rekomendujących
....dwóch Członków Związku;

6. Znać Statut i Regulamin APR Związku;

7. Uzyskać pozytywną opinię przez Zarząd Związku;

8. Dokonać opłaty w kwocie 460 złotych (kobiety, kandydaci, młodzież
....od 16-18 lat i studenci studiów dziennych do 25 roku życia - 50 % zniżki);

9. Będąc Członkiem Związku bezwzględnie przestrzegać Statutu i Regulaminu.

UWAGA: Deklarację należy wypełnić własnoręcznie wpisując wszystkie dane łącznie z adresem e-mail. W przypadku braku jakichkolwiek danych deklaracja zostanie odrzucona.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Poprawiony ( środa, 15 marca 2023 19:35 )